Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

The Stockholm Oxford Law Symposium

The Stockholm Oxford Law Symposium

Stockholm Centre for Commercial Law och Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet har ett samarbete med University of Oxford som innebär att svenska forskare kan få en forskartjänst vid University of Oxford. Med anledning härav arrangeras den årliga heldagskonferensen The Stockholm Oxford Law Symposium på Christ Church, Oxford. 

Stiftelsen Fakultetskurser är en av sponsorerna till både konferensen och forskartjänsten.

Konferensen vänder sig till Advokatvännerna och de advokatbyråer som därutöver särskilt hjälpt till att finansiera forskartjänsten vid University of Oxford samt till de juridiska fakulteterna i Stockholm och Oxford. Därtill är jurister från svenska domstolar och myndigheter samt engelska jurister inbjudna. Det finns endast ett begränsat antal platsen att fördela till konferensen.

Avsikten är att konferensen ska bidra till att bredda kontaktytorna såväl mellan de juridiska fakulteterna i Stockholm och Oxford som mellan praktiker i Sverige och England.