Erbjudande!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Läs mer
Kontakta oss

Så arbetar vi

Kurser

Våra kurser ger fortbildning av författningar, regelverk och rättsområden för att höja yrkesverksammas kompetens. Vi tillhandahåller öppna kurser och uppdragsutbildningar med skräddarsytt innehåll utifrån kundens specifika behov. De flesta av våra kurser är heldagskurser med begränsat antal deltagare för att möjliggöra interaktion och erfarenhetsutbyte mellan både deltagare och föreläsare.

Efter genomförd kurs kan utbildningsbevis användas för exempelvis tillgodoräknande av utbildningstimmar enligt branschen gällande riktlinjer och krav. Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 

Skräddarsytt

Fakultetskurser har lång erfarenhet av att skräddarsy utbildningar för företag, myndigheter, organisationer och kommuner. En sådan utbildning  utformas i samarbete med föreläsare utifrån kundens specifika behov. Innehållet kan baseras på befintlig kurs från utbudet eller en gemensamt utarbetad kravspecifikation eller problemformulering. Vår uppdragsutbildning är mycket uppskattad och goda referenser kan lämnas på begäran.

Deltagare

Kurserna riktar sig främst till yrkesverksamma i både offentlig och privat verksamhet. Här träffas advokater, bankjurister, bolagsjurister, myndighetsjurister och domare men även befattningshavare, fackliga företrädare, revisorer, skattekonsulter, handläggare, upphandlare och många fler.

Föreläsare

Våra föreläsare är experter och rådgivare inom sina respektive områden. Vi har inga anställda föreläsare, utan skiftar uppdragen mellan de experter som har de bästa förutsättningarna för uppdraget och engagerar föreläsare från bland annat universitet, näringsliv och forskning. Vi ställer genomgående krav på hög ämneskunskap och pedagogisk förmåga.

Kvalitetssäkring

Vi bevakar ständigt juridikens utveckling och anpassar vårt kursutbud därefter. Vårt nätverk bland experter sträcker sig långt in i maktens korridorer, varför vi kan ligga i framkant både avseende författningsförslag och annan regelutveckling. Vi begränsar antalet kursplatser för att möjliggöra interaktion och maximalt erfarenhetsutbyte deltagare emellan. Våra kurser följs upp med utvärderingar som har stor betydelse i vår kvalitetssäkring av verksamheten. 

Kollektivavtal

Vi är medlemmar i Almega Tjänsteförbunden och Svenskt Näringsliv. Vi värnar om våra anställda och deras anställningsvillkor.